Taşımacılıkta Ukrayna ile kotalar kalkıyor

Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanan STA anlaşması ile ikili ve transit taşımalarda kotasız döneme giriliyor. Anlaşma ile geçiş ücretleri kalkacak, liman ve gümrük maliyetleri de düşecek. Ayrıca, şoförlere yönelik haksız trafik cezası uygulamalarına da son verilecek.
Türkiye ile Ukrayna arasında taşımacılıkta yepyeni bir döneme geçiliyor. İki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taşımacılıkta kotalar tamamen kaldırılacak, geçiş ücreti de alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Ukrayna’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında 8 farklı alanda anlaşma imzalanmıştı. 3 Şubat’ta atılan imzalardan biri de iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalanan STA ile iki ülke arasında taşımacılık alanında da tarihi anlaşmalar yapıldı.

“Ticaret gelişecek taşımalar artacak”
DÜNYA’ya konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, iki ülke arasında ikili ticaretin arttığını ve yapılan anlaşmanın bu süreci hızlandıracağına dikkat çekerek, “Artan ticaret paralelinde iki ülke arasındaki taşımacılığı da büyütecek” dedi. Ukrayna’nın başta transit taşımalar olmak üzere Türk nakliye sektörü için kilit role sahip olduğunu vurgulayan Özel, yapılan anlaşmanın lojistik sektörü açısından kazanımlarını ise şöyle sıraladı:

■ Ukrayna ile ikili ve transit geçiş kotası sorunu tamamen çözülmüş olacak.

■ Liman ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi ve ortak çalışma gerçekleştirilmesi ile Ukrayna’ya Ro-Ro ile yapılan taşımaların maliyeti düşecek.

■ Gümrük refakat, risk yönetimi maliyetleri düşürülecek.

■ TIR parkları ve gümrüklerde plaka ayrımı yapılmadan rekabet eşitliği sağlanacak.

■ İdari ve teknik engellerin kaldırılması yönünde önemli adımlar atılacak.

■ Daha önce sıklıkla habersiz kesilen sürücü cezalarının yazılı olarak, itiraz yolları da belirtilerek şeff af bir biçimde kesilmesi sağlanacak.

■ Sürücü vize muafiyeti sağlanacak. Böylece ülkelerin politik krizlerde ‘önce sürücülere vize şartı konması’ tutumunun da önüne geçilmiş olacak.

“Alternatif ve güvenli koridor oluşacak”
Alper Özel, ikili ve transit taşımaların libere olmasıyla ihracatın son yıllarda artış gösterdiği Polonya, Baltık Cumhuriyetleri, Beyaz Rusya gibi ülkelere ulaşımda önemli ve güvence altına alınmış transit bir koridor oluştuğuna da vurgu yaparak, “Kuzey Avrupa taşımalarında transit geçişlerde kota ve ücret uygulayan Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden transit geçme zorunluluğuna alternatif kotasız, vizesiz ve ücretsiz bir koridor oluşturuldu” dedi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iki ülkenin meclisinden onay çıkması bekleniyor.

Alexander Kubrakov: Kamyonlarımız Türkiye’ye boş gidip, malla dönebilecek
Ukrayna Altyapı Bakanı Alexander Kubrakov, iki ülke arasında yapılan STA anlaşmasını sosyal medyadan duyurdu. Kubrakov, “STA Anlaşması çerçevesinde, karayolu taşımacılığının tamamen serbestleştirilmesi konusunda tarihi bir anlaşmaya varıldı. Türkiye pazarındaki Ukrayna karayolu taşıyıcılarına yönelik kısıtlamalar yakında kaldırılacak, bu özellikle boş araçların girişi için de geçerli. Yani kamyonlar boş gidip malla dönebilecek” dedi. İki ülke arasındaki son 1 yıllık karayolu taşıma istatistiklerine bakıldığında Ukrayna’ya boş giren Türk plakalı TIR sayısının 2021’de, 2020 yılına göre yüzde 63 azalarak 452 sefere gerilediği görülüyor. Aynı dönemde Türkiye’ye boş giriş yapan Ukraynalı TIR sayısının ise yüzde 60 artışla 13 bin 121 sefere ulaştığı dikkat çekiyor. Boş girişlere yönelik nihai karar iki ülkenin ulaştırma bakanlıklarının yapacağı toplantıda netleşecek. Diğer yandan, Kubrakov, Ukrayna ile Türkiye arasında işbirliğinin kombine ve multimodal taşımacılık konusunda da genişletileceğine dikkat çekti. Kubrakov, havayolu, denizyolu ve limancılık alanında da işbirliklerinin geliştirileceğini belirtti. Kubrakov ayrıca, Kanal İstanbul’un hayata geçmesi halinde, büyük gemilerin Karadeniz’den geçeceğini, böylece Ukrayna için de yeni ticari fırsatların oluşacağını söyledi.

İki ülke arasında ticaret hacmi 7 milyar doları aşıyor
Türkiye ile Ukrayna arasındaki dış ticaret hacmi artıyor. 2021 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 7.4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 40 artarak 2.9 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 70’in üzerinde artarak 4.5 milyar doları aştı. İki ülke arasında yapılan ticarette, Türkiye’den Ukrayna’ya yapılan taşımalarda karayolunun payı yüzde 41 iken, denizyolunun payı ise yüzde 57 seviyesinde. Ukrayna’dan Türkiye’ye yapılan taşımalarda ise karayolunun payı sadece yüzde 7 iken, denizyolunun payı yüzde 92.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.