Şirketler TL ye Geçişe Mesafeli

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre şirketlerin geçen yıl son çeyrek kur farkı gelirinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için 17 Şubat'ta dolan geçici vergi beyannamesi teslimine kadar dövizden kur korumalı TL hesaba dönüş yapmaları gerekiyor.
Kur korumalı TL mevduat ürününün şirketlere de uygulanmaya başlamasıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre geçen yıl sonundan 4 Şubat haftasına kadar 6.3 milar dolarlık bir gerileme yaşandı. Döviz mevduatından KKM’ye dönen şirketler 2021 son çeyrek kur farkı gelirlerinde kurumlar vergisi avantajına kavuşuyorlar. Bu durum tüzel kişilerde KKM yi daha cazip hale getirse de kurumlar vergisi avantajından yararlanmak için şirketlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 17 Şubat’ta kadar şirketlerin geçici vergi beyannamesini vermesi gerekiyor. Son çeyrekteki kur farkı gelirlerinin kurumlar vergisi avantajından faydalanabilmesi için de 17 Şubat’a kadar döviz mevduatlarını kur korumalı TL mevduat hesabına geçirmeleri şart.

Resmi Gazete’de cuma günü yayınlanan karara göre, şirketler, 2021 dördüncü çeyrek vergi beyannamesi son tarihine kadar vadeli TL mevduat hesabı açtıklarında döviz kazançları için kurumlar vergisi muafiyeti alacaklar. Buna göre mükelleflerin dördüncü geçici vergilendirme dönemi için dönem sonu değerlemesinden doğan kambiyo kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Son üç güne giriliyor
Şirketlerin de bu muafiyet için elini çabuk tutması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihinden sonra Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüştüren mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihinde biten geçici vergilendirme dönemi sonu ile hesabın açıldığı tarihten önce sona ermiş olan geçici vergilendirme dönemlerinin sonu itibariyle hesaplanan kur farkı kazançları için kurumlar vergisi istisnasından yararlanamayacakları yer aldı. Bu nedenle önümüzdeki üç gün kurumların TL mevduat hesaplarının çok daha hızlı artması bekleniyor.

KKM’ye dönüşte kamu liderlikte
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre 2021 sonuna göre tüzel kişilerin döviz mevduatı 6 milyar 268 milyon dolar geriledi. Bu azalmanın yüzde 47'si yani yaklaşık 3 milyar doları kamu mevduat bankaları eliyle sağlandı. Kamu mevduat bankalarının bu son üç günde de yoğun mesai yapması bekleniyor.

Yerli özel mevduat bankaları da en az kamu mevduat bankaları kadar yüksek seviyede şirketlerin döviz mevduattan KKM hesabına geçişlerini sağladı. BDDK verilerine göre yılsonundan bu yana döviz mevduatında yaşanan dönüşümde yerli özel mevduat bankalarının yüzde 35'lik payı var. Yerli özel mevduat bankalarında 2 milyar 187 milyon dolarlık dönüşüm sağladı. Yabancı mevduat bankalarının döviz mevduatındaki gerilemeden aldığı pay da yüzde 15 olarak belirlendi. BDDK verilerine göre yabancı mevduat bankalarında ise 938.4 milyon dolarlık döviz mevduatında gerileme sağlandı.

 

Şirketlerin döviz mevduat oranı yüzde 62,6’ya indi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 2021 yılsonu itibariyle döviz mevduatının şirketlerin TL ve döviz toplam mevduatı içindeki payı yüzde 66,8 seviyesindeydi. Toplamda 89 milyar 101 milyon dolarlık döviz mevduatı olan tüzel kişilerin 4 Şubat haftası itibariyle döviz mevduatı büyüklüğü 82 milyar 833 milyon dolara geriledi. Böylece şirketlerin döviz mevduatının payı da yüzde 62,6’ya indi. Yani yılbaşından bu yana döviz mevduatının payı 4.2 puan azalmış oldu. Son iki haftada ise döviz mevduatından dönüşümün hızlandığı dile getiriliyor. BDDK’nın günlük verilerine göre de resmi, ticari ve diğer kurumların döviz mevduatının büyüklüğü 8 Şubat itibariyle 87 milyar 457 milyon dolara gerilemiş durumda.

TL ticari kredi faizinde 8 baz puan düşüş
Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 04 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 22 baz puan azalışla yüzde 17,33’e gerilerken dolar mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0,71 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan artışla yüzde 0,28’e yükseldi. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 8 baz puan artışla yüzde 22,74’e indi. TL bazlı konut kredi faizleri 42 baz puan azalışla yüzde 17,52; taşıt kredi faizleri 47 baz puan artışla yüzde 27,47 ve ihtiyaç kredi faizleri 76 baz puan azalışla yüzde 30,74 olarak gerçekleşti. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 10 baz puan artışla yüzde 4,68’e çıkarken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 35 baz puan artışla yüzde 3,73’e yükseldi.

Borsada 8 şirket KKM’ye döndü
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler arasında 8’i kur korumalı mevduat ürününe dönüşüm sağladıklarını açıkladı. 13 Şubat itibariyle 8 şirket 1 milyar 756 milyon 430 bin liralık kur korumalı mevduat hesabı açtı. Bu 8 şirketin kurumlar vergisi avantajı ise 174.4 milyon lira olarak hesaplandı.

 

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.