TL de İstikrar için Muhteşem Haberlere Gerek Yok

TL’deki aşırı oynaklık ve yüksek enflasyonun yabancı yatırımların getiri beklentisini daha da belirsiz hale getirdiğini söyleyen Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann, "TL’yi istikrara kavuşturmak için muhteşem iyi haberlere gerek yok. Olumsuz haberlerin olmaması yeterli" dedi.
Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann, temel bir perspektiften bakıldığında, Türkiye’nin modern bir altyapı, iyi eğitimli bir iş gücü, önemli pazarlara yakın bir konum gibi yabancı sermayenin çekici bir destinasyonu olmak için bütün koşulları karşıladığını, ancak TL’deki aşırı oynaklık ve yüksek enflasyonun yabancı yatırımların getiri beklentilerini daha belirsiz hale getirdiğini söyledi.

İstikrar odaklı bir para politikası olmadan Türkiye’nin yabancı sermaye çekmekte zorlanacağını belirten Lechtmann, yabancı yatırımcı için en acil riskin döviz kuru riski olduğunu belirtti.

 Soruları yanıtlayan Leuchtmann “Kur riskine rağmen hala Türkiye’deki faizi çekici bulan yabancı yatırımcılar var. Ancak lira zayıflamaya devam ederse bunların da çıkma riski var. TL’yi istikrara kavuşturmak için muhteşem iyi haberlere gerek yok. Olumsuz haberlerin olmaması yeterli” dedi.

Dünyada pek çok ülkede faiz artırımı gündemdeyken TCMB’nin faiz indirimleri devam etti. Bunun ne gibi etkileri olabilir?

Anladığım kadarıyla Türkiye'deki politikacılar TCMB'nin faiz oranlarını düşürmek için alanı olduğunu düşünüyor, ancak yapılan bu deney enflasyon açısından zorlu bir seyre neden oldu. Böyle bir enflasyon ancak TCMB'nin inandırıcı bir enflasyonla mücadele taahhüdüyle kırılabilir. TCMB, ancak sıkı para politikasına geçerek ve kamuoyunu böyle bir para politikasına bağlı kalacağına ikna ederek bu itibarı kazanabilir. TCMB ne kadar uzun süre beklerse, hatta faizleri daha da aşağı çekerse enflasyonu kontrol altına almak için o kadar çok yol kat etmesi gerekecek. Bu da Türkiye ekonomisi için olumsuz yan etkiler yaratacaktır. Uluslararası ortam, birçok merkez bankasının faiz artırmış veya artırmak üzere olması TCMB’nin sıkı para politikasının olmayışını daha da tehlikeli hale getiriyor. TL bu yılın en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu. ABD'de ve dünyanın her yerinde daha yüksek faiz oranlarının beklenmesiyle, yatırımcılar TL riski almaya daha az istekli. Türkiye'deki yüksek enflasyonu kendi kendine çıkarılan bir sorun olarak görüyorum.

TL eylül başından bu yana kabaca değerinin 1/3'ünü kaybetti. Bu kayıplar, TCMB'nin politika faizini %19'dan %15'e kadar indirme kararının doğrudan bir sonucudur. Bu kadar büyük bir düşüş riskler ve belirsizlikler yaratır. Döviz cinsinden yükümlülükleri olan hane halkı, firmalar ve finans kuruluşları, bu yükümlülüklerin TL'deki değer kaybı kadar arttığını gördüler. Bunların bir kısmının ciddi sıkıntı yaşamasından endişeliyim. Döviz cinsi borcu olmayanların bile daha temkinli olmaları gerekiyor ve böyle bir belirsizlik genellikle büyümeye de olumsuz yansır. Bu nedenle Türkiye'nin bu yılın son çeyreğine ilişkin büyüme görünümü konusunda şüphelerim var.   

Açıkçası, faiz indirimlerinin arkasındaki mantık nedir merak ediyorum. TCMB, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde faiz indirmenin getireceği sonuçları, lirada ağır kayıp yaratacağını biliyor olmalı. Elbette olumlu etkiler de var. Düşük faiz oranları yatırımları teşvik ediyor, zayıf bir TL ihracatçının rekabet gücünü artırıyor ve ithalatla rekabet eden sektörleri koruyor. Ancak TCMB, hangi etkilerin daha ağır bastığını görmekte güçlük çekiyor. Korkarım pek çok piyasa katılımcısı, TCMB'nin siyasi baskı altında hareket ettiğini ve kendi açıklamalarının fazla bir şey ifade etmediğini düşünüyor. Siyasetin faiz indirim çağrılarının devam ettiği göz önüne alındığında, TCMB'nin açıklamaları ile piyasa katılımcılarını ikna etme gücü çok az olacaktır.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artması için sağlanması gereken şartlar neler? Seçimlerin daha çok tartışılmaya başlandığı bu günlerde, yabancı yatırımcı ilgisi/iştahı açısından Türkiye piyasalarının görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz

Temel bir perspektiften bakıldığında, Türkiye modern bir altyapı, iyi eğitimli bir iş gücü, önemli pazarlara yakın bir konum gibi yabancı sermayenin çekici bir destinasyonu olmak için bütün koşulları karşılıyor. Ancak TL’deki aşırı oynaklık ve yüksek enflasyon yabancı yatırımcıların getiri beklentilerini daha belirsiz hale getiriyor. İstikrar odaklı bir para politikası olmadan Türkiye yabancı sermaye çekmekte zorlanacaktır.

Mevcut koşullar dikkate alındığında yatırımcılar için riskler ve fırsatlar nelerdir?

Yabancı yatırımcı için en acil risk kesinlikle döviz kuru riski. Kur riskine rağmen hala Türkiye’deki faizi çekici bulan yabancı yatırımcılar var. Ancak lira zayıflamaya devam ederse bunların da çıkma riski var. Bu gerçekleşirse 2018’dekine benzer şekilde lirada hızlı bir değer kaybı görebiliriz. TL’yi istikrara kavuşturmak için muhteşem iyi haberlere gerek yok. Olumsuz haberlerin olmaması yeterli.

Türkiye'deki kısa ve orta vadeli yatırım ortamına ilişkin beklentileriniz nelerdir?

Küresel koşullar zorlu. Talepte büyük değişimler gördük. Bunun kalıcı olup olmadığını veya talebin yakında pandemi öncesi kalıplara dönüp dönmeyeceğini kimse bilmiyor. Bu nedenle belirsizlikler her zamankinden daha fazla. Bununla birlikte, Türkiye'deki yatırımların kısa vadeli görünümü büyük ölçüde TCMB'nin bundan sonraki kararlarına ve TL kuru üzerindeki etkilere bağlı olacaktır. TL’nin önemli kayıplar görmeye devam etmesi ekonomide önemli negatif etkilere dair endişeyi artırabilir ve bu da yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu iştahı azaltabilir.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.