Sektörlerin Gözü STA Ayrıntısında

AB ile Brexit’te anlaşan İngiltere’nin gündemindeki ilk konu Türkiye ile STA anlaşması oldu. Hazır giyimden otomotiv ve nakliyeye kadar birçok sektör, imzalanacak STA’nın beklentilerini karşılamasını umuyor.
İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss tarafından “Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasına varıldığını ve bugün imzalanacağının açıklanması” ihracatçı sektörlerde heyecan yarattı. Truss’un, “imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek” şeklindeki açıklaması, ihracatçı sektörlerin beklentilerini karşılayacak ifadeyi içeriyor. Ancak üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilen STA’nın ayrıntıları henüz belli değil.

Türkiye, İngiltere ile ticaretinde 2001 yılından bu yana dış ticaret fazlası veriyor. 2019’da 5 milyar doları aşkın ticaret fazlasının verildiği İngiltere ile ticarette bu yılın ocak-ekim döneminde ise söz konusu rakam 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durumun, gelişmiş ülkelerle ticari ilişkiler açısından değerlendirildiğinde çok özel bir örnek oluşturduğunu dile getiren iş dünyası temsilcileri, Türkiye-İngiltere ticaret anlaşması ve kapsamının bu avantajın kaybedilmemesi adına çok önemli olduğunu vurguladılar. Sektör temsilcileri, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasından beklentilerini DÜNYA’ya açıkladılar:

Hazır giyimciler serbest menşei istiyor

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, bu anlaşmanın ülkeye 2019 yılı itibari ile 2 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren hazır giyim sektörü açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Gültepe, anlaşma içeriğinde serbest menşei uygulamasının da yer alması gerektiğine işaret etti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da sektörün zarar görmemesi için ikili konumlandırmaların ve serbest menşei uygulamasının atlanmaması gerektiğini söyledi.

Otomotivci gümrük bariyeri istemiyor

İngiltere, Türkiye otomotiv ihracatının üçüncü büyük pazarı durumunda. Türkiye’den 27 sektör arasında İngiltere’ye en çok ihracat yapan sektör de otomotiv endüstrisi. İngiltere’ye otomotivde 2018 yılında 3 milyar dolar olan ihracat, bu yıl 2,2 milyar dolar seviyesinde olacak. Bu nedenle iki ülke arasında imzalanacak STA’nın Türkiye için olduğu kadar İngiltere için de önemli olduğunu dile getiren Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, “Özellikle binek otomobiller ve tedarik sanayinde İngiltere için önemli bir ithalat merkeziyiz. Brexit nedeniyle İngiltere’ye ihracatımız son yıllarda belirsizliğini koruyordu. Anlaşmasız bir ayrılıkta, İngiltere’ye yönelik tedarik sanayi ihracatında yüzde 5, binek ve ticari araçlarda yüzde 18’lere varan gümrük bariyerleri söz konusu olacaktı. Bu anlamda anlaşma sevindirici oldu” dedi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün de konuyla ilgili olarak, “İngiltere ile mevcut durumu devam ettiren bir anlaşma sağlandığı takdirde 2021 yılında Türk otomotiv sektörü için olumsuz bir yansıma olmasını beklemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Beyaz eşyacı rahat nefes aldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, “Anlaşmadaki menşe kurallarına bağlı olarak ticari ilişkiler değişebilir. Bunu henüz bilmiyoruz” dedi.

"Bir hata pazarı kaybettirir”

İngiltere’nin kimya sektörü açısından en çok ihracat yapılan üçüncü ülke olduğunu ve dış ticaret fazlası verildiğini dile getiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “Brexit sonrası İngiltere ile yapılacak olan STA sektörümüzü yakından ilgilendiriyor. Bir hata İngiltere pazarında küçülmemize sebep olabilir” diye konuştu.

Makineci STA’dan umutlu

İngiltere’nin ihracatta yüzde 6,3 ithalatta ise yüzde 6,1 pay aldığı makine sektörü de STA konusunda bekleyişte. Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “Anlaşma ile İngiltere’nin makineler için üçüncü ülkelere uygulayacağı yüzde 1,7 ila yüzde 4,2 arasındaki gümrük vergilerinden istisna olarak karşılıklı ticaret hacmimizi daha da yukarlara taşımamız mümkün olabilecek” dedi.


Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.