Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

 Yaşadığımız Krizin Reçetesi Üretim Ve İhracat

Yaşadığımız Krizin Reçetesi Üretim Ve İhracat

Dünya ticaretinde dengelerin alt üst olduğunu söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yaşadığımız krizin reçetesinin üretim ve ihracat olduğu bilinciyle yeni pazarlar kazanmaya ve katma değerli ihracatla yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi....
Haber Detayı
Sanayiciden Tavanı Aşan Elektrik Fiyatı İsteniyor

Sanayiciden Tavanı Aşan Elektrik Fiyatı İsteniyor

Elektrik tedarik şirketlerinin, süreli kontratlarda geçerli olmak üzere sanayicilerden kilovatsaati 4,2 liraya varan fiyat istedikleri belirtiliyor....
Haber Detayı
Fed'den 'Kripto Varlık' Uyarısı

Fed'den 'Kripto Varlık' Uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara kripto varlıklarla ilgili hizmetleri sunmadan önce yasal izinleri kontrol etme uyarısı yaptı.
...
Haber Detayı
Piyasalar Temkinli, Veri Gündemi Yoğun

Piyasalar Temkinli, Veri Gündemi Yoğun

Küresel piyasalar dünkü Çin sürprizi sonrası temkinli. Bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürmesi bekleniyor. ...
Haber Detayı
Tarım Üretici Enflasyonunda Yeni Zirve

Tarım Üretici Enflasyonunda Yeni Zirve

Tarım üretici enflasyonu, Temmuz ayında yüzde 158 artış ile yeni zirvesini gördü....
Haber Detayı
Lojistikte İhracat Hedefi 20 Milyar Dolara Ulaştı

Lojistikte İhracat Hedefi 20 Milyar Dolara Ulaştı

Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesindeki yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri düzenlediği çalıştayda, fırsatları değerlendirdi. Geçen yıl 12.6 milyar dolar ihracat yapan sektörün yeni hedefi ise 20 milyar dolara ulaşmak....
Haber Detayı
Tekstil Ve Ham Maddeleri Sektöründen 6,1 Milyar Dolarlık Rekor İhracat

Tekstil Ve Ham Maddeleri Sektöründen 6,1 Milyar Dolarlık Rekor İhracat

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde 6,1 milyar dolar ile rekor ihracat gerçekleştirdi....
Haber Detayı
Peşin İhracat Bedeli İadesine KKDF Şoku!

Peşin İhracat Bedeli İadesine KKDF Şoku!

Okuyanlar hatırlar, bir önceki köşe yazımda, hazır Meclis tatile girmiş ve Maliye yeni düzenleme yapmıyorken, uygulamada karşılaşılan önemli bazı sorunları kamuoyunun gündemine getirmekte fayda olduğunu belirtmiştim....
Haber Detayı
Dış Ticaret Endekslerinde Artış Yavaşlıyor

Dış Ticaret Endekslerinde Artış Yavaşlıyor

Geçen perşembe açıklanan dış ticaret endekslerine göre haziranda ihracat miktar endeksi yüzde 6, fiyat endeksi ise yüzde 11,9 yükseldi. Miktar endeksi tarihi yüksek seviyelerindeyken, fiyat endeksi 2014’ten sonraki en iyi günlerini yaşıyor....
Haber Detayı
Tahsilat Kolaylığı İhracatın Kapısını Açıyor

Tahsilat Kolaylığı İhracatın Kapısını Açıyor

Octet Türkiye Genel Müdürü Fidan, ihracatçıların nakde güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşması için hayata geçirilen çözümlerin, ihracatın sürdürülebilir olmasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi....
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.