Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

Trakyadan 178 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Trakyadan 178 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay itibariyle 178 milyon 7 bin 490 dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi....
Haber Detayı
Rusyaya İhracat Yokuş Aşağı

Rusyaya İhracat Yokuş Aşağı

Para transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle ticaretin giderek zorlaştığı Rusya’ya ihracatta kayıp, yılın ilk iki ayında %37'ye dayandı....
Haber Detayı
Kimya Sektörü Şubat Ayında 2 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı

Kimya Sektörü Şubat Ayında 2 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "Kimya sektörümüz, geçen yıl aynı aya göre yüzde 15 artış gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör oldu" diye konuştu....
Haber Detayı
Bakan Şimşek Büyüme Verilerini Değerlendirdi

Bakan Şimşek Büyüme Verilerini Değerlendirdi

Bakan Şimşek, büyüme verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz” olarak belirtirken; “2024 yılında net dış talebin......
Haber Detayı
Türkiyenin 2023 Büyüme Oranı Açıklandı

Türkiyenin 2023 Büyüme Oranı Açıklandı

Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyürken; 2023'ün son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi....
Haber Detayı
Dış Ticaret Açığı Ocakta Hızlı Geriledi

Dış Ticaret Açığı Ocakta Hızlı Geriledi

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22 azaldı. Buna göre, ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 14,29 milyar dolardan, 6,23 milyar dolara geriledi....
Haber Detayı
Otomotiv Yan Sanayi 2023ü Rekorla Kapattı

Otomotiv Yan Sanayi 2023ü Rekorla Kapattı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yılı 35 milyar dolar ihracat rekoruyla kapatan otomotiv endüstrisinde yan (tedarik) sanayi ve çekici sektörünün de 2023'ü rekorlarla tamamladığını söyledi....
Haber Detayı
Lojistik Avantajla İhracat Hacmini İkiye Katlayabiliriz

Lojistik Avantajla İhracat Hacmini İkiye Katlayabiliriz

Lojistik ve ambalaj sanayi arasındaki sinerjinin ihracat hedefinde önemini vurgulayan KASAD Başkanı Alican Duran, “Karton ambalajda en büyük alıcı Amerika bizim yeni hedef pazarımız. En büyük tedarikçi ise Çin ve Uzakdoğu. ABD siyasal nedenlerle......
Haber Detayı
Kızıldeniz Krizi Petrolde Beklentileri Yükseltti

Kızıldeniz Krizi Petrolde Beklentileri Yükseltti

Kızıldeniz krizi nedeniyle petrol fiyatları 82.14 dolara kadar yükseldi. ABD yatırım bankası Goldman Sachs, yaz öngörüsünü 2 dolar artırıp, 87 dolara ulaşacağını tahmin etti. Deutsche Bank da yıl sonuna kadar varil başına fiyatın 88 dolar......
Haber Detayı
İstanbul İhracatçı Birliklerinden Ocakta 1 Milyar 26 Milyon Dolarlık İhracat

İstanbul İhracatçı Birliklerinden Ocakta 1 Milyar 26 Milyon Dolarlık İhracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) ocakta 1 milyar 26 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,4'lük ihracat artışı yakaladı....
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.